Редакція від 12/05/2021

ФОП Андрусик Димитрій Володимирович, ІПН 3213118952, іменований в подальшому "Компанія", з одного боку та фізична чи юридична особа, що іменується в подальшому "Клієнт", з іншого боку, кожна спільно іменовані "Сторони", а кожна окремо - “Сторона”, уклали цей Договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Компаныъ, укласти з будь-яким Клієнтом Договір (далі “Публічна Оферта”) про надання послуг, про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 Акцепт - означає виконання дій, які свідчать про укладення Договору на умовах цієї Публічної Оферти.

1.2 Виконання Робіт - здійснення Майстром дій, направлених на виконання дрібного ремонту та/або встановлення обладнання та/або збір, ремонт меблів, або виконання інших робіт, передбачених Сервісом, відповідно до замовлення Клієнта.

1.3 Замовлення - надання Клієнтом Компанії інформації, щодо необхідного обсягу, дати та часу Виконання робіт.

1.4 Клієнт - це фізична чи юридична особа, яка отримує Послуги та здійснює Замовлення робіт за допомогою Сервісу Компанії.

1.5 Кодекс Поведінки - це збірник правил та норм, який має дотримуватись Майстер під час взаємодії з Клієнтом та Виконанні Робіт.

1.6 Компанія - це Фізична особа-підприємець, що організовує роботу Сервісу та надає Послуги Клієнтові та Майстрові, та є отримувачем оплати від Майстра, за переадресування йому Замовлення Клієнта.

1.7 Майстер - це фізична особа чи фізична особа-підприємець, чи юридична особа, що отримує за допомогою Сервісу Компанії, Замовлення на Виконання Робіт від Клієнта та зобов’язується оплатити Послуги Компанії.

1.8 Публічна Оферта - це публічна пропозиція Компанії, адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі, що замовляє Виконання Робіт за допомогою Сервісу СанСанич.

1.9 Партнер - це Фізична особа-підприємець, яка на підставі укладеного Партнерського контракту може надавати Послуги від імені Компанії.

1.10 Послуги - це вчинення Компанією дій, щодо оформлення Замовлення Клієнта на Виконання Робіт та передача Майстру Замовлення Клієнта та його контактів.

1.11 Сайт Компанії - означає веб-сторінку або групу веб-сторінок в мережі Інтернет, за допомогою яких Клієнт та Майстер отримують Послуги та користуються Сервісом Компанії «СанСанич», які розміщені в мережі Інтернет за такими адресою: https://san-sanych.ua/

1.12 СанСанич домашній майстер (далі “СанСанич”) - означає товарний знак для надання Послуг Клієнтові Компанією та/або Партнером.

1.13 Сервіс (https://san-sanych.ua) - веб портал, електронний сервіс, реалізований в веб-версії та на платформах мобільних додатків, що дозволяє Клієнтові та/або Майстрові отримати Послуги від Компанії.

1.14 Чат-бот - це комп'ютерна програма, розроблена на основі нейромереж та технологій машинного навчання, за допомогою якої можливо здійснювати комунікацію з користувачем Сервісу СанСанич.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Цей Договір Публічної Оферти укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (Акцепту) Клієнта в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Публічної Оферти Сторонами.

2.2 Договір Публічної Оферти має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.3 Клієнт підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом Акцептування.

2.4 Будь-яка з наступних дій вважається Акцептом цього Договору Публічної оферти:

2.4.1 факт здійснення Замовлення Клієнтом на Сайті Компанії, за допомогою використання контактних телефонів, електронної пошти, форми замовлення на сайті, форми замовлення зворотнього зв’язку, месенджерів Viber та Telegram;

2.4.2 оплата Послуг Майстра на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках;

2.4.3 письмове (в тому числі в електронній формі, надіслане засобами електронної пошти чи формою зворотнього зразку) повідомлення Клієнта про прийняття умов цієї Публічної Оферти на адресу електронної пошти, зазначену на Сайті.

2.5 Укладаючи Публічну Оферту Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Публічної Оферти та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

2.6 Якщо Клієнт не згодний з умовами Публічної Оферти, він не має права укладати її, а також не вправі користуватися Послугами Компанії.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Компанія зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Клієнтові Послуги з пошуку Майстра відповідної кваліфікації для Виконання Робіт, замовлених Клієнтом, а Клієнт зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цією Публічною офертою, прийняти та оплатити Виконання Робіт, відповідно до вказаної Майстром вартості.

3.2 Клієнт та Компанія підтверджують, що даний Договір Публічної Оферти не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Клієнт зобов’язаний:

4.1.1 своєчасно та в повному обсязі оплатити Послуги, відповідно до вказаної Майстром суми;

4.1.2 ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Компанії;

4.1.3 дотримуватись Правил Користування Компанії.

4.2 Клієнт має право:

4.2.1 своєчасно та в повному обсязі отримати Послуги від Компанії;

4.2.2 отримати Майстра відповідної кваліфікації;

4.2.3 вимагати заміни Майстра;

4.2.4 отримати Виконання Робіт Майстром в повному обсязі та відповідної якості.

4.3 Компанія зобов’язана:

4.3.1 прийняти Замовлення на Виконання Робіт від Клієнта;

4.3.2 своєчасно надати Клієнтові Майстра відповідної кваліфікації;

4.3.3 оформити Замовлення на Виконання Робіт Майстром;

4.3.4 надати гарантії, щодо кваліфікації Майстра.

4.4 Компанія має право:

4.4.1 отримати від Клієнта чітке описання Замовлення щодо обсягу та умов Виконання Робіт;

4.4.2 отримати оплату від Клієнта за надані Послуги.

5. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1 Клієнт здійснює Замовлення на Сайті Компанії за допомогою одного із способів:

5.1.1 вказаних контактних телефонів; месенджерів Viber та/або Telegram;

5.1.2 електронної пошти; форми замовлення на сайті;

5.1.3 форми замовлення зворотнього зв’язку; Чат-бота;

5.1.4 месенджерів Viber та Telegram.

5.2 Клієнт має право скористатися, для оформлення замовлення чи отримання уточнюючої інформації, формою зворотнього зв’язку та/або електронною поштою Компанії.

5.3 Клієнт, для уточнення обсягу Виконання робіт, має право надавати Компанії фото та відео матеріали за допомогою месенджерів Viber та/або Telegram.

5.4 Після отримання Замовлення від Клієнта, Компанії знаходить Майстра відповідної кваліфікації для Виконання Робіт.

5.5 Компанія повідомляє Клієнта, за допомогою SMS та/або за допомогою месенджерів Viber та/або Telegram та/або Чат-боту, про час прибуття Майстра та початку Виконання Робіт.

5.6 Майстер отримує додаткові дані про умови Виконання Робіт від Клієнта безпосередньо на місці.

5.7 Замовлення вважається прийнятим та належним чином оформленим з моменту отримання Клієнтом інформації, щодо часу прибуття Майстра та початку Виконання Робіт.

6. ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ

6.1 Клієнт має право отримати попередню консультацію, щодо вартості, витрат та часу Виконання робіт одним із способів:

6.1.1 Контактних телефонів;

6.1.2 Месенджерів Viber та/або Telegram;

6.1.3 Форми зворотнього зв’язку;

6.1.4 Чат-бота Електронної пошти (e-mail).

7. УМОВИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ СТОРІН

7.1 Клієнт отримує попередню вартість Замовлення під час надання консультації Компанією, згідно з 6 розділом цієї Публічної Оферти.

7.2 Клієнт оплачує остаточну вартість Замовлення, що названа Майстром під час оцінки обсягу Виконання Робіт.

7.3 Клієнт здійснює оплату за Виконанні Роботи, в зручній для нього формі: готівкою, переказ на банківську картку або безготівковим розрахунком.

7.4 Клієнт здійснює оплату Майстрові за Виконанні Роботи в формі 100 (сто) відсоткової післяплати в день завершення робіт Майстром.

8. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОБОТИ

8.1 Клієнт приймає Виконання Робіт Майстром в момент завершення таких робіт.

8.2 В разі наявності зауважень щодо якості та/або обсягу Виконання Робіт - Клієнт має право оголосити свої претензії Майстру чи Компанії.

8.3 На прохання Клієнта Майстер може надати гарантію, щодо якості Виконання Робіт, а Компанія може надати гарантію щодо кваліфікації Майстра.

9. ГАРАНТІЇ КОМПАНІЇ

9.1 Компанія гарантує наявність необхідної кваліфікації, знань та навичок Майстра, необхідних для виконання Замовлення.

9.2 Компанія не несе відповідальність за якість Виконання Робіт Майстром.

9.3 Компанія не гарантує Виконання Робіт Майстром у повному обсязі.

9.4 Компанія надає гарантійну заміну Майстра в наступних випадках:

9.4.1 недостатньої кваліфікації Майстра; відмови Майстра виконати гарантійне обслуговування Виконаної Роботи;

9.4.2 відмови Майстра усунення недоліків, що виникли під час Виконання Робіт;

9.4.3 у разі неякісному та/або недбалому відношенні Майстра до Виконання Робіт;

9.4.4 у разі порушення Майстром Кодексу Поведінки;

9.4.5 у разі вчинення Майстром протиправних та/або протизаконних дій

9.5 Компанія не несе відповідальності у разі настанні збитків для Клієнта чи будь-якій Третьій особі, що настали внаслідок невиконання Майстром Замовлення та/або Виконання Робіт в неповному обсязі та/або неякісному виконанні робіт.

10. ГАРАНТІЇ МАЙСТРА

10.1 Майстер гарантує Виконання Робіт в повному обсязі та в належній якості.

10.2 Майстер надає Клієнту квитанцію (товарний та/або касовий чек) на придбані ним матеріали для Виконання Робіт.

10.3 Майстер не несе відповідальності за якість придбаних ним матеріалів, необхідних для Виконання Робіт. За якість матеріалів, необхідних для Виконання Робіт, відповідає їх виробник.

10.4 Майстер одноосібно несе відповідальність у разі настанні збитків для Клієнта чи будь-якій Третьій особі, що настали внаслідок невиконання Майстром Замовлення та/або Виконання Робіт в неповному обсязі та/або неякісному виконанні робіт.

10.5 Майстер зобов’язується відшкодувати збитки Клієнтові та/або Третій особі, згідно до пункту 10.3. цієї Публічної Оферти, в повному обсязі.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Публічної Оферти, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

11.2 Усі спори, що виникають з цього Договору Публічної Оферти або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.3 Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11.4 Компанія не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Клієнтові за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Компанії (а саме – настання обставин, які виникли з не вини та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

11.5 Майстер не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне Виконання Робіт Клієнтові за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Майстра (а саме – настання обставин, які виникли з не вини Майстра та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

11.6 Компанія не несе будь-яку відповідальність за якість Виконання Робіт та/або ненадання чи неналежне Виконання Робіт Майстром.

11.7 Компанія не несе відповідальності за збитки чи шкоду Клієнтові та/або будь-якій третій особі, заподіяні Майстром, внаслідок Виконання Робіт.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1 Договір Публічної Оферти діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань, а саме до моменту оформлення Замовлення Клієнта та надання йому контактів Майстра.

13. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

13.1 Договір може бути розірваний Компанією в односторонньому порядку, без повідомлення Клієнта в наступних випадках:

13.1.1 В разі наданні Клієнтом недостовірних данних;

13.1.2 В разі неоплати Клієнтом Виконання Робіт Майстром;

13.1.3 З інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

13.2 Клієнт не має право розірвати Договір Публічної Оферти в односторонньому порядку.

14. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

14.1 Кожна зі Сторін зобов'язується не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману від іншої Сторони в зв'язку з виконанням Публічної Оферти.

14.2 Для цілей Публічної Оферти “Конфіденційна інформація” означає інформацію що стосується надання Послуг Компанією та Виконання Робіт Майстром.

14.3 До Конфіденційної інформації відноситься:

14.3.1 Вартість надання Послуг;

14.3.2 Вартість, строки та обсяг Виконання Робіт;

14.3.3 Персональні дані Клієнта та Майстра.

14.4 Сторона, яка отримує Конфіденційну інформацію, гарантує що Конфіденційна інформація:

14.4.1 зберігається як конфіденційна та не відтворюється, чи не копіюється (понад розумного періоду для цілей Публічної Оферти);

14.4.2 не буде передана, розкрита або іншим чином стане доступною будь-який інший третій стороні (за винятком посадових осіб, працівників, довірених осіб Компанії, яким необхідно знати і використовувати Конфіденційну інформацію для цілей Публічної Оферти);

14.4.3 не використовується ні для якої іншої мети, за винятком цілей Договору;

14.4.4 зберігається з дотриманням заходів безпеки.

14.5 Положення цієї Публічної Оферти не підлягають застосуванню до інформації, яка:

14.5.1 є або стає загальновідомою з причин, не пов'язаних з порушенням з боку Сторони;

14.5.2 відкрита для поширення Стороною;

14.5.3 повинна бути розкрита відповідно до закону або будь-яким нормативно-правовим актом органу виконавчої влади;

14.5.4 стала відома або була відома Стороні без порушення Стороною будь-яких зобов'язань щодо конфіденційної інформації.

14.6 Надаючи свої персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові, контактні дані тощо) Клієнт погоджується на їх обробку Компанією. Компанія зобов'язується не розголошувати отримані від Клієнта персональні дані та дотримуватись вимог закону України “Про захист персональних даних”. Не вважається порушенням:

14.6.1 надання Компанією персональних даних Клієнта та відповідної інформації третім особам, що діють на підставі договору з Компанією для виконання договірних зобов'язань перед Клієнтом;

14.6.2 надання інформації відповідно до обґрунтованих та застосованих вимог чинного законодавства України.

14.7 Здійснюючи Акцепт цієї Публічної Оферти, Клієнт надає Компанії свою згоду на обробку його персональних даних, з метою виконання Компанією своїх зобов'язань в межах цієї Публічної Оферти.

15. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

15.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даною Публічною Офертою, що виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

15.2 Під форс-мажорними обставинами у Публічній Оферті розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін та яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, землетруси, повені, локдауни, пандемії, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Публічної Оферти, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

15.3 Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цією Публічною Офертою і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

16. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

16.1 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цього Договору Публічної Оферти відповідно до його умов.

16.2 Одностороння зміна умов укладеного Договору Клієнтом чи відмова виконувати умови укладеного Договору Клієнтом є неприпустимою.

16.3 Власним Акцентуванням Публічної Оферти, Клієнт добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій. У випадку небажання отримувати інформацію, Клієнт має право звернутися до Компанії, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Компанії.

16.4 Компанія не несе відповідальність за зміст та правдивість інформації, що надається Клієнтом при оформленні Замовлення. Клієнт несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні Замовлення.

16.5 Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання Публічної Оферти, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

16.6 Компанія самостійно, у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України, визначає умови даного Договору Публічної Оферти та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами.

16.7 Компанія має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього Договору Публічної Оферти та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором Публічної Оферти. Клієнт має право ознайомитись з умовами користування Сайта скориставшись внутрішнім посиланням на документ - Правила Користування.

16.8 Клієнт має право ознайомитись з умовами обробки його персональних данних скориставшись внутрішнім посиланням на документ - Політика Конфіденційності.